Ћирилица  |  Latinica  |  English  |  
       
 
Насловна  >  ПИО Власина  >  Емералд - Еколошка мрежа  >  Приоритетне врсте
 
Птице Верзија за штампу
  А031 - Ciconia ciconia - Бела рода
  А072 - Pernis apivorus - Орао осичар
  А080 - Circaetus gallicus - Орао змијар
  А089 - Aquila pomarina - Орао кликташ
  А091 - Aquila chrysaetos - Сури орао
  А092 - Hieraaetus pennatus - Патуљасти орао
  А103 - Falco peregrinus - Сиви соко
  А104 - Bonasa bonasia - Лештарка
  А119 - Porzana porzana - Барски петлић
  А120 - Porzana parva - Сиви барски петлић
  А122 - Crex crex - Прдавац
  А196 - Chlidonias hybridus - Белобрка чигра
  А215 - Bubo bubo - Буљина
  А224 - Caprimulgus europaeus - Помракуше
  А229 - Alcedo atthis - Водомар
  А236 - Dryocopus martius - Црна жуна
  А238 - Dendrocopus medius - Средњи детлић
  А239 - Dendrocopos leucotos - Планински детлић
  А246 - Lullula arborea - Шумска шева
  А255 - Anthus campestris - Степска трептељка
  А320 - Ficedula parva - Мала мухарица
  А321 - Ficedula albicollis - Беловрата мухарица
  А338 - Lanius collurio - Сврачак
  А339 - Lanius minor - Сиви сврачак
  А403 - Buteo rufinus - Риђи мишар
  А429 - Dendrocopus syriacus - Сеоски детлић, Сиријски детлић

На основу резолуције 6. Бернске конвенције и Анекса I директиве о птицама, одређене су Емералд врсте птица које су евидентиране на ПИО Власина.

 
Јавне набавке
YouTube канал
Уредба о заштити Предела изузетних одлика Власина
Мастер план са пословним планом развоја туризма Власинског језера
Програм управљања ПИО Власина
Програм управљања рибарским подручјем 2012-2021.
Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Завод за заштиту природе Србије
Општина Сурдулица
Туристичка организација општине Сурдулица
Паркови Динарског лука
Предео изузетних одлика Долина Пчиње
 
         
Предео изузетних одлика Власина © 2011  |  Сва права задржана
Аутор: Агенција МИ  |  Мапа сајта  |  Посета: 1.269.939
Израду сајта суфинансирало Министарство животне средине, рударства и просторног планирања Републике Србије