Ћирилица  |  Latinica  |  English  |  
       
 
Насловна  >  Прописи
 
Правилници Верзија за штампу


Правилник о начину обележавања заштићених природних добара

Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива
Прилог 1
Прилог 2

Заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива

Строго заштићене дивље врсте биљака, животиња и гљива

Правилник о одштетном ценовнику за утврђивање висине накнаде штете проузроковане недозвољеном радњом у односу на строго заштићене и заштићене дивље врсте
Прилог 1
Прилог 2

Правилник о условима које мора да испуњава управљач заштићеног подручја

Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби 2012.год.

Риболов

Правилник о садржини обрасца дозволе за рекреативни риболов

 Правилник о начину,алатима и средствима којима се обавља привредни риболов, као и начину, алатима ,опреми и средствима којима се обавља рекреативни риболов 

Правилник о условима, програму и начину полагања стручног испита за рибочувара и стручног испита за рибара

Правилник о категоризацији риболовних вода 2012.г.

Правилник о обрасцу службене легитимације чувара заштићеног подручја

Правилник о условима и поступку издавања и одузимања лиценце за рибочувара и начину вођења регистра издатих лиценци за рибочувара

 Правилник о начину одређивања и висини накнаде штете нанете рибљем фонду

 Правилник о изгледу и садржини обрасца евиденције улова риболоваца и начину вођења евиденције о улову рибе

Правилник о условима и начину организовања рибочуварске службе, обрасцу рибочуварске легитимације и изгледу рибочуварске значке

 Правилник о вредности дневне,вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2017.годину

 

 
Јавне набавке
YouTube канал
Уредба о заштити Предела изузетних одлика Власина
Мастер план са пословним планом развоја туризма Власинског језера
Програм управљања ПИО Власина
Програм управљања рибарским подручјем 2012-2021.
Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Завод за заштиту природе Србије
Општина Сурдулица
Туристичка организација општине Сурдулица
Паркови Динарског лука
Предео изузетних одлика Долина Пчиње
 
         
Предео изузетних одлика Власина © 2011  |  Сва права задржана
Аутор: Агенција МИ  |  Мапа сајта  |  Посета: 1.270.677
Израду сајта суфинансирало Министарство животне средине, рударства и просторног планирања Републике Србије