Ћирилица  |  Latinica  |  English  |  
       
 
Насловна  >  ПИО Власина  >  Риболовне основе
 
Средњорочни програм унапређења рибарства Верзија за штампу

Рибарско подручје ‘‘Јужна Морава I” уступљено је на коришћење Асоцијацији ООСР ‘‘Ветерница’‘ и ООСР ‘‘Власина’‘, Лесковац на период од 1. јануара 2003. до 31. децембра 2007. године решењем министра за заштиту природних богатстава и животне средине, број 324-07-85/2002-03 објављеном 10. ануара 2003. године у Службеном гласнику РС.

За рибарско подручје ‘’Јужна Морава I’’ урађен је Средњорочни програм унапређења рибарства (СПУР) и одобрен од ресорног Министарства 2004. године. Током израде СПУР-а, детаљно су истраживани водени екосистеми, а који улазе у границе Предела изузетних одлика ‘’Власина’’.

ООСР ‘‘Ветерница’‘ и ООСР ‘‘Власина’‘ у току 2004. године нису поштовали СПУР, као ни годишње програме порибљавања те је против прекршиоца републичка инспекција заштите животне средине поднела пријаве.

2005. године извршено је порибљавање Власинског језера са 500 kg шарана старости 2+ (по СПУР) и ван плана са 1.275 kg деверике, те је ресорна инспекција поново поднела пријаве против прекршиоца.

2006. године ЈП ''Дирекција за грађевинско земљиште Сурдулица'' урадила је СПУР ПИО ''Власина'' на који је Завод дао мишљење и тренутно је на усвајању у Управи за заштиту животне средине.

СПУР је коректно урађен уз следеће напомене:

  • хидробиолошка истраживања у другој фази ће одредити дефинитивне потребе за порибљавањем које ће се спроводити кроз годишње планове,
  • став Завода по питању уноса алохтоних врста, у овом случају амура, је негативан јер је то алохтона врста као и због њеног утицаја на нестајање приобалне акватичне вегетације битне за развој макрозообентоса (исхрана риба) и природног скровишта млађи риба.

Обзиром на хаоично стање рибљег насеља у Власинском језеру које се огледа у присуству топловодних, низијских ципринида (шаран, лињак, караш, бабушка, гргеч), сома, алохтоних врста (амур, плашица, грчка бодорка, мергур, грунец, гавчица, цверглан, сунчица) са једне и поточне пастрмке са друге стране и узимајући у обзир квалитет воде језера, мишљења смо да унапређење ихтиолошког статуса мора бити један од озбиљнијих активности у наредном периоду.

 
Јавне набавке
YouTube канал
Уредба о заштити Предела изузетних одлика Власина
Мастер план са пословним планом развоја туризма Власинског језера
Програм управљања ПИО Власина
Програм управљања рибарским подручјем 2012-2021.
Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Завод за заштиту природе Србије
Општина Сурдулица
Туристичка организација општине Сурдулица
Паркови Динарског лука
Предео изузетних одлика Долина Пчиње
 
         
Предео изузетних одлика Власина © 2011  |  Сва права задржана
Аутор: Агенција МИ  |  Мапа сајта  |  Посета: 1.269.888
Израду сајта суфинансирало Министарство животне средине, рударства и просторног планирања Републике Србије