Ћирилица  |  Latinica  |  English  |  
       
 
Насловна  >  ПИО Власина  >  Ловне основе
 
Срна Верзија за штампу

Густина популације срнеће дивљачи у целокупном ловишту износи 1,41 јединки на 100 ha ловно-продуктивне површине. У нашој ловној пракси преовладава мишљење да су густине испод 2 јединке на 100 ha ловно-продуктивне површине нерентабилне за економски и биолошки прихватљив узгој, а да су густине између 3 и 5 јединки на 100 ha ЛПП на доњој граници рентабилног газдовања.

Узрасна структура матичног фонда није најповољнија. Заступљеност I узрасне класе је око 57%, уместо препоручених 44% у популацијама где је однос полова 1:1. Приметна је и слабија заступљеност средњедобних (II узраснa класa) и одраслих (III узрасна класа) - по 21% уместо 30%, односно 26%.

За успешно газдовање популацијом и добијање висококвалитетних трофеја, потребно је да учешће мушке ланади у укупном броју мушких јединки буде 1/3 до 2/5. У испитиваној популацији то учешће је 22,14%. Најквалитетнији трофеји се добијају у старосној категорији мужјака између 5 и 7 година. Стога је пожељно да њихово учешће у структури мушког дела популације буде 25%. У овом случају оно је 17,14%. Једино заступљеност средњедобних мужјака достиже препоручену, од 25% (Табела 2). Узрасна структура женки нема толики значај, пошто се оне не лове због трофеја, па њихов одстрел и није толико систематичан. Углавном је санитарног и селективног карактера. Одстрељују се младе срне без ланади, а затим и старије. Изузетно је низак и предвиђени проценат коришћења популације (око 4,5%). При нормалној структури популације, он износи и до 25%. За одстрел су предвиђене јединке из III узрасне класе. Иако се овим вероватно покушавају заштитити млађе јединке, ради бржег достизања економског капацитета ловишта, у пракси се овакав начин планирања одстрела показао као погрешан, и води даљем нарушавању полне и узрасне структуре популације, као и мањих вредности трофеја. За постизање и одржавање правилне узрасне структуре популације, увек је од изузетног значаја редован селекциони и редукциони одстрел у млађим узрасним категоријама, у најмлађој и до 50% бројности.

 
Јавне набавке
YouTube канал
Уредба о заштити Предела изузетних одлика Власина
Мастер план са пословним планом развоја туризма Власинског језера
Програм управљања ПИО Власина
Програм управљања рибарским подручјем 2012-2021.
Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Завод за заштиту природе Србије
Општина Сурдулица
Туристичка организација општине Сурдулица
Паркови Динарског лука
Предео изузетних одлика Долина Пчиње
 
         
Предео изузетних одлика Власина © 2011  |  Сва права задржана
Аутор: Агенција МИ  |  Мапа сајта  |  Посета: 1.270.682
Израду сајта суфинансирало Министарство животне средине, рударства и просторног планирања Републике Србије