Ћирилица  |  Latinica  |  English  |  
       
 
Насловна  >  ПИО Власина
 
Ловне основе Верзија за штампу
  Срна
  Дивља свиња
  Зец
  Фазан
  Пољска јаребица

Основни плански документ у области управљања, заштите и коришћења ловних ресурса је Ловна основа ловишта “Врла“ за период од 2006. до 2016. године.

Предео изузетних одлика “Власина“ се скоро читавом својом површином (12.228,1 ha) налази у оквиру ловишта “Врла“, чији је управљач и корисник Ловачки савез Србије преко Ловачког удружења “Врла“ из Сурдулице. Само мали део заштићеног подручја, уз саму северну границу (површине свега 512,8 хектара), обухвата и део ловишта “Власина“, чији је корисник ловачко удружење из суседне општине Црна Трава. Заштићено подручје чини географску и предеону целину са околним подручјем.

Ловиште “Врла“ припада комбинованом типу ловишта – брдском, планинском и високопланинском, са распоном надморских висина од 390 до 1876 метара. Ловиште је територијално и организационо подељено на три ловна ревира. У ловишту је установљен и резерват, који просторно обухвата делове сва три ревира.

Као главне (гајене) врсте дефинисане су срна (Capreolus capreolus), дивља свиња (Sus scrofa), зец (Lepus europaeus), фазан (Phasianus colchicus) и јаребица пољска (Perdix perdix).

Ловно-продуктивна површина у ревиру “Власина“ је за гајене врсте одређена у следећем обиму:

  • Срна – 4.000 ha, односно 12,15% укупне површине ревира (32.930 hа);
  • Дивља свиња – 12.000 ha, односно 36,44% укупне површине ревира;
  • Зец – 4.000 ha (12,15%);
  • Јаребица пољска – 3.000 ha, односно 9,11% укупне површине ревира.

За фазана, као алохтону врсту, ловно-продуктивне површине нису посебно дефинисане јер су општи еколошки услови у ревиру крајње неповољни за опстанак бројније популације ове врсте, те се њен ловни значај осигурава перманентним уношењем у ловиште, углавном непосредно пред сезону лова.

Општа погодност – бонитет, је у овом ревиру за срну, дивљу свињу, фазана и јаребицу пољску дефинисана као III бонитетни разред, а за зеца као II бонитетни разред.

 
Јавне набавке
YouTube канал
Уредба о заштити Предела изузетних одлика Власина
Мастер план са пословним планом развоја туризма Власинског језера
Програм управљања ПИО Власина
Програм управљања рибарским подручјем 2012-2021.
Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Завод за заштиту природе Србије
Општина Сурдулица
Туристичка организација општине Сурдулица
Паркови Динарског лука
Предео изузетних одлика Долина Пчиње
 
         
Предео изузетних одлика Власина © 2011  |  Сва права задржана
Аутор: Агенција МИ  |  Мапа сајта  |  Посета: 1.270.659
Израду сајта суфинансирало Министарство животне средине, рударства и просторног планирања Републике Србије