Ћирилица  |  Latinica  |  English  |  
       
 
Насловна  >  ПИО Власина  >  Шумска вегетација и шумске основе
 
Начини газдовања шумским екосистемима Верзија за штампу

Главно опредељење, оријентација и концепцијски развој у уређајном раздобљу садржан је у унапређивању и одрживом коришћењу укупних потенцијала шумског простора Власивске висоравни. У том мислу неопходно је планирати следеће:

  • повећање биолошке стабилности шумски екосистема као и враћање шума на површине са којих је ''неоправдано уклоњена'',
  • унапређивање специфичних опште корисних функција шума (заштитних, рекреативних итд.),
  • унапређење производње и коришћења дрвне масе са циљем да се оствари оптимално коришћење производних потенцијала земљишта у складу са основном наменом и осталим функцијама шуме.

Општи циљеви односи се на очување трајности и јачање општекорисних (заштитних, рекреативних и др.) функција шума, водећи рачуна при том о потреби усклађивања истих са постојећим стањем и могућностима састојинских и привредних прилика на овом простору. ·

Посебни циљеви газдовања шумама проистичу из општих циљева и условљени су особеностима подручја и могућностима станишних и састојинских прилика по појединим типовима шума

 
Јавне набавке
YouTube канал
Уредба о заштити Предела изузетних одлика Власина
Мастер план са пословним планом развоја туризма Власинског језера
Програм управљања ПИО Власина
Програм управљања рибарским подручјем 2012-2021.
Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Завод за заштиту природе Србије
Општина Сурдулица
Туристичка организација општине Сурдулица
Паркови Динарског лука
Предео изузетних одлика Долина Пчиње
 
         
Предео изузетних одлика Власина © 2011  |  Сва права задржана
Аутор: Агенција МИ  |  Мапа сајта  |  Посета: 1.269.937
Израду сајта суфинансирало Министарство животне средине, рударства и просторног планирања Републике Србије