Ћирилица  |  Latinica  |  English  |  
       
 
Насловна  >  ПИО Власина  >  Шумска вегетација и шумске основе
 
Типови шума Верзија за штампу

Резултати истраживања типолошке просторне заступљености у пределу изузетних одлика ''Власинско језеро'' неоспорно указују да је најзаступљенији тип шуме Планинска шума букве (Fagetum moesiacum montanum) на смеђем земљишту.

Шуме у државном власништву и другим врстама вланисштва

Шуме заштићеног природног добра обухватају државне, приватне шуме и остале типове власништва. У заштићеном природном добру ''Власинско језеро'' корисници државних шума су ЈП ''Србијашуме'', тј. Ш.Г. ''Врање'' из Врања. Границе заштићеног природног добра по шумско-привредној подели обухаћене су са четири газдинске јединице и то:

Анализом података из Посебне основе за газдовање шумама за наведене газдинске јединице, утврђено је да је укупна површина државних шума заштићеног природног добра ''Власинско језеро'' износи 1.779,85 ha, од чега је укупна обрасла (под шумском вегетацијом) површина 1323,81 ha; површина шумског земљишта коју чине голети, пашњаци, њиве, ливаде, воћњаци износи 402,68 ha, а необрасло земљиште, као што су путеви, камењари, зграде и други објекти износи 0,95 ha (Табела бр. 1). Већу површину унутар граница природног добра заузимају површине приватних шума и остала власништва.

У односу на укупну заштићену површину под шумском вегетацијом у оквиру државних шума (1726,44 ha), налази се око 77%, шумским земљиштем око 23%, док на необраслу површину долази 0,95 ha. У заштићеном природном добру на површини прекривеној вегетацијом, шуме према пореклу учествују:

Укупна површина шума у државном власништву, на простору природног добра Власине, износи 1.779,85 хектара, са дрвном масом од 95.277 m3.

Приватне шуме у заштићеном природном добру заузимају већу површину. Ове шуме нису уређене односно за њих нису спроведени инвентари тј. премери, а самим тим нису урађене посебне основе као одговарајући законски акти. Једини подаци за приватне шуме налазе се у катастарским књигама. Шуме у приватном власништву су у лошем стању. Углавном су изданачког порекла, нарушеног узгојног облика и са различитим степеном деградације. У типолошком смислу ове шуме припадају шумама брдскопланинског региона. У њима доминирају мањи комплекси букових и брезових шума, култура борова и смрча на пространим пашљацима и ливадама око Власинског језера.

 
Јавне набавке
YouTube канал
Уредба о заштити Предела изузетних одлика Власина
Мастер план са пословним планом развоја туризма Власинског језера
Програм управљања ПИО Власина
Програм управљања рибарским подручјем 2012-2021.
Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Завод за заштиту природе Србије
Општина Сурдулица
Туристичка организација општине Сурдулица
Паркови Динарског лука
Предео изузетних одлика Долина Пчиње
 
         
Предео изузетних одлика Власина © 2011  |  Сва права задржана
Аутор: Агенција МИ  |  Мапа сајта  |  Посета: 1.269.982
Израду сајта суфинансирало Министарство животне средине, рударства и просторног планирања Републике Србије