Ћирилица  |  Latinica  |  English  |  
       
 
Насловна  >  ПИО Власина
 
Шумска вегетација и шумске основе Верзија за штампу
  Шумска вегетација
  Типови шума
  Начини газдовања шумским екосистемима

Подручје Власинског језера у блиској прошлости представљало је највећу тресаву на Балкану око које су биле развијене моћне лишћарско-четинарске шуме. Од четинара доминирале су борове и смрчеве шуме. Изградњом хироакумулације нестала је тресава. Њени данашњи трагови видни су на плутајућим тресавским острвима од којих су поједини обрасли ретким шумама маљаве брезе. Власинска висораван и њене ободне планине леже у планинском и субалпском региону захватајући висински дијапазон од 1.200 до 1.850 m, што одговара појасевима планинске и субалпске шумске вегетације.

Шуме Власинске висоравни, не представљају основну вредност заштићеног предела изузетних одлика, већ посебан значај као допринос амбијенталној вредности подручја.

Покровност подручја и састав шумских екосистема последица је различитих утицаја првенствено антропогеног. Неумереним коришћењем нестале су аутохтоне четинарске и лишћарске шуме, а формиране су простране ливадско-пашњачке површине.

На простору око Власинског језера присутне су и вештачки подигнуте четинарске састојине које изграђују смрча, бели и црни бор. Пошумљавања четинарима обављена су у временском раздобљу од 1953. до 1974. године. Највеће пошумљене површине су око самог језера и то код Промаје, Братановог дела, Миленкове махале и испод Власине Рид.

Једном речју у еколошком погледу разликују се следећи типови вегетације на Власинском подручју: водена и мочварна вегетација, вегетација плављених површина, долинске ливаде, вегетација изворишта, високе зелени, вегетација крчевина, тресавска вегетација, ливаде и пашњаци планинског и субалпског појаса, вегетација патуљастих жбунова, шумска вегетација, нитрофилна и рудерална вегетација.

 
Јавне набавке
YouTube канал
Уредба о заштити Предела изузетних одлика Власина
Мастер план са пословним планом развоја туризма Власинског језера
Програм управљања ПИО Власина
Програм управљања рибарским подручјем 2012-2021.
Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Завод за заштиту природе Србије
Општина Сурдулица
Туристичка организација општине Сурдулица
Паркови Динарског лука
Предео изузетних одлика Долина Пчиње
 
         
Предео изузетних одлика Власина © 2011  |  Сва права задржана
Аутор: Агенција МИ  |  Мапа сајта  |  Посета: 1.269.966
Израду сајта суфинансирало Министарство животне средине, рударства и просторног планирања Републике Србије