Ћирилица  |  Latinica  |  English  |  
       
 
Насловна  >  Прописи  >  Документациона основа
 
Водопривредна основа Републике Србије Верзија за штампу

Водопривредна основа Републике Србије (ВОС), констатује да се постојеће Власинске електране (Врла 1-4) користе поред основне делатности као хидроенергетског потенцијала, и за водоснабдевање насеља у периоду великих вода (стр. 105, 2002), због чега Власинско језеро има статус изворишта водоснабдевања.

Према стању квалитета вода потенцијалног изворишта Врла - Пајкинци констатује се да воде припадају 2. и 3. класи и да се у дубљим слојевима налазе гвожђе, манган и олово у повишеној концентрацији.

Водопривредном основом је прописана обавеза, да се у зонама заштите изворишта подземних и површинских вода и у заштитним појасевима водотока, као и приобалним подручјима свих великих водених екосистема морају спроводити активности на заштити простора и екосистема, а посебно:

  • спречавање сече дрвећа, депоновања материјала, одношења материјала, и сл.
  • спречавање непланске експоатације природног геолошко-грађевинског материјала (стена, песак, шљунак) из корита и водотокова, нарушавање њихових обала и режима вода;
  • спречавање уништавања постојећих екосистема;
  • очување пејсажних карактеристика простора;
  • очување природних и културних ресурса.

Осим тога се констатује, да ће се за свако заштићено природно добро израдити посебне водопривредне основе усклађене са њиховим основним вредностима.

У будућем периоду важења водопривредне основе, планира се повећање производње на ХЕ систем Врла 1-4 превођењем вода Љубатске реке у Власинско језеро (стр. 230, 2002). За ово подручје карактеристично је и успостављање будућег Горње-јужноморавског регионалног система који би требало да чине акумулације Власинско језеро, Лисина на Божичкој реци и Првонек на Бањској реци, као и будућа акумулација на реци Пчињи (стр. 293, 2002).

 
Јавне набавке
YouTube канал
Уредба о заштити Предела изузетних одлика Власина
Мастер план са пословним планом развоја туризма Власинског језера
Програм управљања ПИО Власина
Програм управљања рибарским подручјем 2012-2021.
Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Завод за заштиту природе Србије
Општина Сурдулица
Туристичка организација општине Сурдулица
Паркови Динарског лука
Предео изузетних одлика Долина Пчиње
 
         
Предео изузетних одлика Власина © 2011  |  Сва права задржана
Аутор: Агенција МИ  |  Мапа сајта  |  Посета: 1.269.985
Израду сајта суфинансирало Министарство животне средине, рударства и просторног планирања Републике Србије