Ћирилица  |  Latinica  |  English  |  
       
 
Насловна
 
ПИО Власина Верзија за штампу
  Основне вредности
  Шумска вегетација и шумске основе
  Риболовне основе
  Ловне основе
  Посебне природне вредности
  Споменичко наслеђе
  Природни и створени ресурси
  Емералд - Еколошка мрежа
  Заштићене врсте
  Строго заштићене врсте

Уредбом Владе Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 30/06) подручје Власине је заштићено као предео изузетних одлика и категорисано као природно добро од изузетног значаја за Републику.

Уредбом је одређено да се о природном добру стара Јавно предузеће "Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Сурдулица" из Сурдулице. Истим актом је утврђена обавеза израде Средњорочног програма управљања и то у року од 6 месеци од дана ступања на снагу Уредбе (18. април 2006.).

Средњорочни програм управљања је према Закону о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 66/91) стратешки документ на основу кога ће старалац над природним добром обављати све послове, задатке и активности на заштити, уређењу, коришћењу и укупном развоју природног добра.

Посебан значај Средњорочног програма управљања произилази из чињенице да је проглашењем предела изузетних одлика "Власина" и доношењем Просторног плана подручја посебне намене ("Службени гласник РС", бр. 133/04) од стране Скупштине Републике Србије, на подручју заштићеног природног добра проглашен јавни односно републички интерес из кога произилазе бројне обавезе и овлашћења надлежних републичких органа управе, установа и институција.

Истовремено, овај Програм управљања је основа за израду годишњих програма преко којих се у наредном петогодишњем периоду спроводе и реализују све оперативне мере и активности на заштити и развоју.


 
Јавне набавке
YouTube канал
Уредба о заштити Предела изузетних одлика Власина
Мастер план са пословним планом развоја туризма Власинског језера
Програм управљања ПИО Власина
Програм управљања рибарским подручјем 2012-2021.
Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Завод за заштиту природе Србије
Општина Сурдулица
Туристичка организација општине Сурдулица
Паркови Динарског лука
Предео изузетних одлика Долина Пчиње
 
         
Предео изузетних одлика Власина © 2011  |  Сва права задржана
Аутор: Агенција МИ  |  Мапа сајта  |  Посета: 1.270.618
Израду сајта суфинансирало Министарство животне средине, рударства и просторног планирања Републике Србије